Ilyen csak egy szabadulószobában történhet veled

Ha kis helyre összezárva, belátható időn belül kell teljesíteni feladatokat, vagyis úgy érezhetjük, nyomás alatt kell teljesítenünk, máshogyan fog viselkedni az agyunk. Emiatt olyan élményeket szerzünk a Mindquest küldetésein, amelyeket máshogy nem lehetne. Bemutatjuk a szabadulószobás játékok pszichológiai hátterét.

Így működik az agyunk a szabadulós játékok alatt

Krízishelyzetekben idegrendszeri működésünk, pszichés állapotunk megváltozik. Testünk felkészül a „harcolj vagy menekülj” reakcióra, mely a stresszre adott automatikus fiziológiai válaszunk. Ilyenkor fokozottan tudjuk fókuszálni figyelmünket, éberek leszünk, energia tartalékainkat a feladat megoldására csoportosítjuk. Nem mindegy viszont, hogy milyen fajta stressz ér bennünket. A distressz negatív hatású, kellemetlen, káros stressz, az eustressz ezzel ellentétben pozitív, kellemes, „jófajta” stressz. A szabadulós játékok ez utóbbit idézik elő. Eustressz esetén főként a siker és a kontroll érzését éljük át pozitív emóciók kíséretében. Agyunk aktivitása és erőfeszítése nagy, de ez nem jár együtt magas distresszel. Hormonális szinten ez azt jelenti, hogy a norephinephrin (mely a pozitív izgalmi állapotért felelős hormon) termelés nő, a kortizolszint (a stressz negatív hatásaiért felelős hormon) viszont átlagos marad.

Csak csapatban megy a szabadulós játék

A Mindquest azonban túlmutat az egyénileg átélt izgalmakon, hiszen csapathelyzetben fokozódik az élmény. Számos kutatás vizsgálta már azt, hogy hogyan teljesítünk csoportban. Az elemzések kimutatták, hogy mások jelenléte serkentőleg hat a tevékenységünkre, ilyenkor versengőbbé válunk és fontos lesz, hogy a lehető legjobb eredményt érjük el. De mi történik, akkor, amikor a csoportközi helyzet nem versengésen, hanem kooperáción alapul? Vajon túl tudunk-e lépni versengő lényünkön annak érdekében, hogy a csapatunkat győzelemre vezessük? A válasz egyértelműen igen, evolúciósan kódolva van génjeinkben az együttműködés csakúgy mint a rivalizálás.
15622154_1191924220895397_7442711467654152320_n

Nyomás alatt extrém módon növekedhet az egymásrautaltság érzése, mely arra kényszeríti a résztvevőket, hogy nyíltabban, bátrabban kommunikáljanak egymással, hiszen minden apró részlet, észrevétel fontos lehet. A megváltozott interperszonális helyzetben a csoporttagok átalakíthatják a csoportban betöltött szerepüket, a róluk alkotott berögzült képet és tőlük szokatlan cselekedeteket hajthatnak végre. Ez lehetőséget teremt arra, hogy a tagok egymást új oldalukról ismerjék meg, ezáltal változtathatnak, ha csak a krízishelyzet idejére is, a csoporton belüli viszonyulásokon, hierarchián.

Hazavihetjük a szabadulószobából a tapasztalatokat

A másokkal való kooperáció elengedhetetlen mindennapi életünkben, ennek ellenére kevesen hasznosítják tudatosan. A szabadulós játék által generált egymásrautaltság azonban nagymértékben fejlesztheti a későbbi kooperációs technikák használatát, pontosabban megismerteti a résztvevőt az együttműködés előnyeivel.

A fent leírt jelenségek megfigyelhetőek a legtöbb olyan helyzetben, amelyben az egyén, úgy élhet át izgalmakat csoportban, hogy közben nem terheli felelősség, nincs veszteni valója. De vajon hogyan reagál az agyunk „élesben”? Peremhelyzetek esetén (háború, természeti katasztrófa, stb.) a csoportreakció hasonló, de az emberi szervezetet olyan fajta stressz hatás éri, mely az egészségre nézve kifejezetten káros. Rendkívül ritka mindennapjainkban az a szituáció, ahol egy nagyon intenzív izgalmi állapot nem jár együtt distresszel. A Mindquest különlegessége abban rejlik, hogy a krízishelyzet érzetét valódi veszteség nélkül tudja megteremteni, ezáltal a tiszta eustressz élményt nyújtva.